BostadsmarknadenNyheterSverige

Utsikter för bostadsmarknaden 2020

0
Bostadsmarknaden 2020

Under 2019 blev bostadsmarknaden något mer stabil än den varit de senaste åren. Prisuppgångarna var inte lika markanta som de varit fram till 2018 och slutpriserna höll sig på en relativt jämn och stabiliserad nivå. Hur utvecklingen kommer se ut framöver på bostadsmarknaden går det enbart att sia om, vilket också är något som många experter gärna gör. Flera boendeekonomer har uttalat sig om att bostadsmarknaden kommer förändras under 2020 och går man i sälj- eller köptankar är det lönt att hålla sig informerad och uppdaterad om utvecklingen, både på lång och kort sikt. Något de flesta ekonomer är överens om är nämligen att prisbilden kommer se annorlunda ut.

Prisökning på eftertraktade bostäder

SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann menar att hon tror att året kommer inledas med en tillförsikt. Det här tror hon har sin grund i att marknaden inte har ett så pass stort utbud som behövs, vilket också gör att de som letar efter en mer eftertraktad bostad också kommer utsättas för mer konkurrens vid budgivningar. Wörmann förutspår således att priserna på attraktiva bostadsrätter kommer öka något under året, medan bostäder på mindre attraktiva områden snarare kommer stå kvar på samma nivå som tidigare. Står man i färd med att köpa en bostad tipsar Wörmann om att man måste ha rimliga förväntningar. Som köpare är det enkelt att fastna vid det faktum att priserna inte har gått upp så mycket under de gångna året, men man behöver alltså även ta i beaktande att priserna fortfarande ligger på relativt höga nivåer. Som Wörmann själv uttryckte sig; det är inga outletpriser på bostadsmarknaden just nu.

Spelbräde till monopol

Analyschef spår uppgång

På Svensk Mäklarstatistik samlar man information om sålda bostadsrätter och här jobbar analyschefen Per-Arne Sandgren. Han ställer sig ödmjuk inför det faktum att det inte med säkerhet går att säga hur marknaden kommer se ut framöver, men han kan också utifrån den statistik som finns tillgänglig säga att det verkar som att en prisuppgång är i sikte åtminstone i huvudstadsområdet. Sandgren vittnar också om att många mäklare vittnar om att de svårigheter de tidigare kunde uppleva med att sälja vissa bostadsobjekt nu har avtagit och att marknaden har tagit fart på ett annat sätt, bland annat genom flera spekulanter och livligare budgivningar.

En annan faktor Sandgren lyfter som ett tecken på att priserna ser ut att gå uppåt, om än långsamt, är att den så kallade budpremien förändrats. Det innebär skillnaden mellan utgångspriset och slutpriset. Från att under några års tid ha legat väldigt stilla kan man nu se en ökning. Det kan självklart också att ha att göra med vilka utgångspriser mäklare lägger på de objekt som förmedlas, men en analys visar att slutpriserna tenderar att öka jämfört med tidigare år.

Hemnet har genomfört undersökningar bland köpare

Hemnet är antagligen den största aktören som finns på marknaden när de gäller att annonsera de bostadsrätter som finns ute till försäljning. Som ett led i deras arbete gör de också regelbundet olika undersökningar bland befolkningen för att få ett hum om hur individer ställer sig till prisuppgångar och -nedgångar. Trots att många som redan äger sina bostäder är glada för att priserna nu går uppåt finns det även en stor oro bland den yngre delen av befolkningen inför detta. Enligt deras undersökning uppger så många som 15 % att de stannar kvar längre än önskat i en relation på grund av de höga, och nu alltså även stigande, bostadspriserna och 60 % av de unga i huvudstadsregionen känner en oro över sin framtida bostadssituation.

Marcus Svanberg som är VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vidhåller att det bör vidtas åtgärder som gör det lättare för unga och förstagångsköpare att skaffa en egen bostad. Han förespråkar bland annat omformulerade amorteringskrav och kontantinsatser som blir individanpassade för att grupper med mindre marginaler inte ska uteslutas från marknaden nu när det ser ut som att priserna kommer börja gå uppåt.

Män skålar med champagne

Priserna stiger även på villor

Mot slutet av 2019 kunde man börja analysera försäljningsstatistik från det gångna året och den visade att det inte bara är bostadsrätter som ser ut att få högre priser. Villor har blivit allt mer eftertraktade och prisnivåerna på dessa börjar nu återgå till de nivåer som fanns i början av decenniet. Bland de städer där villapriserna gått upp mest finns Göteborg, medan Stockholm fortfarande har en bit kvar innan nivåerna ligger på de höga som de var på för ett par år sedan.

Att priserna i Sveriges största städer ökar gör att man kan generalisera marknaden. Det är självklart så att efterfrågan styr priset, vilket innebär att kostnaderna för att köpa en bostadsrätt eller villa på någon mindre ort i Sverige inte nödvändigtvis kommer öka i samma takt som i någon av storstäderna. Det gör också att man, om man är villig att bo en bit utanför någon större stad, fortsättningsvis kommer kunna hitta en billigare bostad.

Tips till dig som ska göra ett bostadsköp 2020

Ska du köpa en bostad under 2020 gäller samma råd som under tidigare år; att hålla dig uppdaterad om marknadsläget, att vara väl bekant med utbudet i området du är intresserad av och att väga för- och nackdelar mot varandra. På Svensk Mäklarstatistik har du tillgång till aktuella uppgifter om prisläget, vilket kan vara tacksamt för att du ska få en bild av vad du kan köpa.

Eftersom de eftertraktade bostäderna, det vill säga sådana som är renoverade och i ett fräscht skick, har högre priser kan det också vara lön att titta närmare på objekt som kräver en viss mån av renovering. Dessa bostäder kan man få till en lägre prislapp för att sedan göra de förbättringsarbeten man önskar göra – något som i sig höjer värdet på bostaden.

Konjunkturens påverkan på bolånen

Previous article

Allt fler flyttar från Stockholm

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.