BankerNyheterRäntorSverige

Många banker väljer nu att höja räntan på bolån

0
banker och räntor

Vi har tidigare rapporterat om att Riksbanken höjde reporäntan till noll från minus 0,25 procent. Nu gör vi en uppföljning för att se hur många punkter storbankerna har valt att höja räntan på bolån med efter Riksbankens besked. När vi går igenom rapporter och analyser visar det sig att flera banker har höjt med 25 punkter, men det finns även banker som inte har höjt alls. Enligt bankerna är det högre upplåningskostnader som motiverar förändringen, och det stämmer att räntorna har stigit innan Riksbankens höjning. Bankerna får dock samtidigt lägre kostnader för inlåningen och kostnaderna har delvis tagits ut som påslag på bolåneräntan. En del experter anser att det inte är nödvändigt för bankerna att höja med många punkter för att kompensera.

Nu höjer nästan alla banker räntan på bolån

Först ut med att förändra räntan var Handelsbanken och Nordea som höjde sina bolåneräntor i slutet av december 2019. Handelsbankens nya ränta är 2,5 procent, vilket ger en höjning med 0,25 procentenheter. Handelsbanken är därmed den bank som har högst ränta på bolån. Nordea har höjt upp till 2,29 procent för bolån som har en bindningstid på tre månader. Bolån som har en längre bindningstid än tre månader kommer inte att påverkas av höjningarna. SEB har inte höjt räntan efter Riksbankens nya styrränta, men de höjde däremot med fem punkter den 17 december. Ålandsbanken höjde med 0,15 procentenheter och Länsförsäkringar med 0,22 procentenheter. Efter nyår höjde Swedbank med 0,04 procentenheter och Skandia höjer listräntan på tremånaders bolån med 0,19 procentenheter. Även Avanza/Stabelo har höjt sin listränta, med 0,14 procentenheter. SBAB och Danske Bank har sagt att de inte kommer att förändra sina räntor vid det här tillfället.

Hus med nyckel

Experternas röster om höjningen

Enligt Nordeas bolånechef Michael Skytt beror höjningen av de korta marknadsräntorna på Riksbankens förväntade höjning av reporäntan. De högre upplåningskostnaderna är argumentet för höjningen, något som även Länsförsäkringar har angett i ett pressmeddelande. Alla experter håller inte med om att höjningen var nödvändig. Frida Bratt som är sparekonom på Nordnet har kommenterat räntehöjningen till Expressen. Enligt Bratt är de högre upplåningskostnaderna motiveringen och att det stämmer att räntorna har stigit inför Riksbankens väntade höjning. Hon fortsätter med att säga att bankerna samtidigt får lägre kostnader för inlåningen. Enligt Frida Bratt var det bara en fråga om vilken bank som skulle vara först med att höja bolåneräntorna.

Hon tycker att alla bolånetagare måste veta att bankerna egentligen inte hade behövt höja. Som bolånetagare borde man därför komma ihåg det när man förhandlar om räntan. Frida Bratt anser att det vid förhandlingarna finns ett utrymme för att vara tuff och att man ska våga ställa bankerna mot varandra. Att ställa hårdare krav och fortsätta förhandla är det enda sättet att få bankernas marginaler på bolån att minska.

Många valde att binda lånen

Enligt SBAB:s analyser verkar det som att flera låntagare har förberett sig inför Riksbankens räntehöjningar eftersom många valde att binda sina lån i november. Claudia Wörmann som är boendeekonom på SBAB berättade för Expressen att andelen som väljer kortast möjliga bindningstid har legat jämnt på ungefär 70 procent. I november 2019 slutade det att ligga jämnt och fler låntagare valde att binda. Analysen visar att många verkar ha tagit höjd för räntehöjningen i november, men redan i december var det som vanligt igen. Av de personer som har valt längre löptider valde sju procent tvåårig bindningstid och fyra procent en ettårig bindningstid. Nio procent av alla som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

Andelen som väljer att binda på fem till tio år var nio procent och av dessa väljer de allra flesta att binda på fem år. Det är den högsta andelen sedan 2014. När man binder räntorna behöver man inte tänka på dem under några år och det passar personer som vet att de ska bo kvar. Det är dock viktigt att se upp med ränteskillnaden eftersom det kan bli dyrt om man måste sälja tidigare än planerat, som till exempel vid arbetslöshet eller vid en skilsmässa.

Analys med höjningar

Kan orsaka stillastående bostadspriser

Enligt SEB:s bostadsindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser och hushåll som tror på fallande priser oförändrad i januari jämfört med december. 2019 var starkt och boprisindikatorn gick från 0 till 43, men 2020 inleds på ett mer avvaktande sätt. Boprisindikatorn ligger kvar på 43, men de underliggande siffrorna berättar att nästan dubbelt så många tror på stillastående priser, från 17 till 33 procent. Riksbankens räntehöjning är delvis anledningen till hushållens neutrala inställning enligt SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Undersökningen visar även att hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,46 procent om ett år. Ränteförväntningarna bland de svenska hushållen har därmed skruvats upp och det kan påverka bostadspriserna. Förväntar sig hushållen låga räntor i framtiden räknar de med en lägre månadskostnad för boendet i framtiden och därför är många villiga att betala mer för bostaden. Förväntas höga räntor faller bostadspriserna eftersom man då räknar med en högre månadskostnad och vill köpa bostaden billigare.

Förhandla om bolånet

Var redo att byta bank om du inte är villig att betala mer för bolånet, men låt din bank veta att det är ett alternativ för dig att byta bank. Det finns flera aktörer som inte har höjt räntan för att de vill plocka marknadsandelar. Var inte heller rädd för att förhandla och fundera på om du har något som kan förbättra din förhandlingsposition. Har du till exempel fått högre lön under den senaste tiden?

Det kan även vara smart att inte binda bolånet, eftersom räntorna ser ut att vara låga de närmaste åren. Väljer du att binda minskar du din fördel vid förhandlingar. Se efter vad andra banker erbjuder och utmana din bank att matcha sina konkurrenters erbjudanden. Bolåneräntan kan vara låg hos vissa banker, men det kan finnas krav på att du väljer tilläggstjänster som till exempel ett dyrt kort. Var därför noggrann och räkna på bankernas erbjudanden.

Världshändelser som påverkar bolånen

Previous article

Konjunkturens påverkan på bolånen

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Banker