När du har bestämt dig för att köpa en ny bostad är ett lånelöfte mycket viktigt. Åtminstone om du inte har tillräckligt med medel på ditt konto för att köpa en bostad kontant, något som långt ifrån alla som har, och ett lånelöfte är helt enkelt ett löfte om lån.

Lånelöftet innebär att banken lovar att du ska få ett bolån till en viss summa när du har bestämt dig för att köpa en bostad. Även om du har fått ett lånelöfte är du inte tvingad att ta ett lån. Det är helt enkelt en trygghet för att om du hittar en bostad som du vill ha, har banken lovat dig att ge dig ett lån och du kan därmed vara med i en budgivning. I många fall är ett lånelöfte ett måste för att man ska kunna avsluta en budgivning med ett vinnande bud.

nyckel-till-hus
För att nå drömmen om att äga sin egen bostad är det många parametrar man måste ta hänsyn till, som lånelöfte och att betala en kontantinsats.

 

Giltighetstid för lånelöfte

Det är viktigt att du kommer ihåg att när du får ett lånelöfte av banken har det en begränsad giltighetstid. Oftast är giltighetstiden 3 till 6 månader från det att du har blivit beviljad lånelöftet. Det innebär alltså att du måste hitta en bostad och vinna en budgivning innan lånelöftet har gått ut.

Om din ekonomiska situation förändras under den tid som du har ett lånelöfte är du tvungen att informera din bank om det och i värsta fall kan leda till att ditt lånelöfte förändras eller helt dras tillbaka. När du frågar en bank om ett lånelöfte ska det vara kostnadsfritt. Oavsett hur många möten som du behöver ha eller samtal som du behöver ringa, ska det inte kosta dig någonting att be om ett lånelöfte.

 

Kalkyl och kontantinsats

Banken gör vanligtvis en kalkyl när de bestämmer om de ska bevilja ditt lånelöfte eller ej. Kalkylen innefattar din inkomst under de senaste åren, eventuella trender och hur din betalningsförmåga har sett ut för tidigare lån. De ska kunna informera dig om vilken räntesats som kommer att bli aktuell i ditt lånelöfte. När du har bestämt dig för att köpa en ny bostad, och vet med dig att du inte kommer att kunna betala den kontant, bör du vända dig till banken så snart som möjligt.

Ett lånelöfte är en trygghet för dig och visar ungefär hur mycket du har att röra dig med när du budar på olika bostäder. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är bankens lånelöfte som begränsar hur mycket du kan köpa ett hus för. När man köper ett hus krävs det även att man lägger en handpenning eller en kontantinsats. Banken kräver en kontantinsats på minst 15 procent av bostadens värde. Enligt svensk lagstiftning kan du därför endast låna upp till 85 procent av din nya bostads värde. Handpenningen är i sin tur 10 procent av bostadens värde och ska betalas innan du får tillträde till din nya bostad. De resterande 90 procenten betalas när du får nycklarna, alltså på tillträdesdagen.