underskrift

När du ska ta ett lån finns det en del krav som du behöver uppfylla för att du ska få låna pengar. Detta gäller oavsett vad du tar för lån. För att du ska få teckna ett avtal i Sverige krävs det att du är minst arton år gammal, det är viktigt att komma ihåg att många långivare kräver att du är äldre än så för att de ska bevilja dig ett lån. Det krävs även att du har en inkomst. Hur hög din inkomst måste vara varierar en hel del mellan olika låneaktörer.

Lånetak och amorteringskrav

underskrift
För att teckna låneavtal behöver man uppfylla vissa krav, exempelvis att man måste fyllt 18 år.

Om du vill ta ett bolån finns det dock ett bolånetak, som mest får du ta ett bolån som ligger på 6,5 gånger din årsinkomst. De flesta storbanker sätter gränser på 5 gånger din årsinkomst. Detta innebär att om du tjänar 25 000 kronor i månaden och din årsinkomst är 300.000 kronor kommer du att som mest enligt lagen kunna låna 1950 000 kronor.

Nuförtiden är det även hårdare amorteringskrav på den som tar ett lån. Förut var det acceptabelt att bara betala räntan på det lån som man tog. När en bank vill testa din ekonomi för att se hur stort lån som du kan klara av så använder de sig av ett Skuldkvotstak och en räntekalkyl för att stresstesta ekonomin. Bolånetaket innebär en maximal belåning på 85 procent av ditt bolån och då med din bostad som säkerhet för lånet. Många tror att skuldkvotstak är ett tvingat krav, faktum är dock att så inte är fallet utan det är något som bankerna väljer att använda sig av. Om ditt lån är högre än 4,5 gånger din årsinkomst innebär det att du får ett högre och hårdare amorteringskrav.

Räkna med räntan

Bankerna använder sig även att en kalkylränta för att räkna ut vad som är den högsta räntan ditt hushåll skulle kunna klara av att betala. Räntor kan stiga och sänkas och det handlar därför inte bara om att kunna betala räntan under de omständigheter som råder för tillfället utan även om omständigheterna skulle förändras. Ett sätt som man kan undvika detta på är att begära en fast ränta. Dock ska man ha i åtanke att när man väljer en fast ränta kommer den sannolikt att ligga högre än den rådande räntan för tillfället. Det är viktigt att du alltid ser till att jämföra bolån innan dess att du tar ett, det är en förutsättning för att du ska få de allra bästa villkoren tillgängliga på marknaden.

Många väljer av gammal vana att vända sig till den bank de alltid haft i tron att de kommer att ge dem de bästa villkoren, så är dock sällan fallet och idag finns det så många olika långivare på marknaden att det vore dumt att inte jämföra. Faktum är att det kan handla om väldigt många tusenlappar som du sparar per år genom att lägga lite tid på att ta en titt på olika lån.