låneförmedlare

Vad gör en låneförmedlare?

En låneförmedlare skapar kontakt mellan en långivare och en låntagare. Låneförmedlaren är alltså en mellanhand som tar ut en avgift för att hjälpa banker, eller låneinstitutet, att hitta kunder. Behovet av olika låneförmedlare har skapats av kundernas efterfrågan. De kan nämligen hjälpa kunden att hitta de bästa villkoren på en svårnavigerad marknad. De kan också ge kunderna ett objektivt omdöme om banken eller låneinstitutet. Användningen av deras tjänster sker nästan alltid på nätet. Man behöver därför inte som kund besöka en fysisk plats för att utföra en jämförelse eller analys. En annan anledning till det ökande behovet av jämförelser är det ökande antalet långivare på marknaden. För inte allt för länge sedan hade kunder i Sverige endast ett fåtal banker att välja mellan. Storbankerna hade mer eller mindre monopol på finansmarknaden. Kundernas enda förhandlingsutrymme var deras likvida situation och möjligheten att ställa storbankernas villkor mot varandra. Idag finns det en rad olika långivare, stora som små, som ofta nischar sig mot olika kunder. En del söker bara kunder som är ute efter smålån, medan andra är redo att låna ut en större summa pengar. Tyvärr har den här utvecklingen lett till att det finns en del oseriösa aktörer på marknaden. Det svenska Finansinstitutet kan till en viss del reglera deras verksamheter. Detta har dock inte stoppat vissa från att ta ut höga avgifter och räntevillkor på sina lån. Den här snabba utvecklingen på finansmarknaden har även lett till att mellanhanden, det vill säga låneförmedlaren, har blivit tvungen att konkurrera med andra låneförmedlare. Dessa bedriver inte allt för sällan ett gediget arbete för att sammanställa all information på marknaden och därmed hjälpa kunderna. En del investerar också mycket pengar i radio- och tv reklam, vilket ytterligare förstärker konkurrenssituationen. I bästa fall får de även många kommentarer på sina hemsidor gällande olika långivare. Kunderna kan på så sätt själva hjälpa låneförmedlarna att bli mer auktoritära.

Låneförmedling av bolån 

Bolån är en produkt som är ständigt populär hos de svenska långivarna. Även för den här nischmarknaden finns det bolåneförmedlare som endast fokuserar på bolån. Man brukar säga att köpet av den egna bostaden är livets största investering. Det finns därför ett extra behov av att jämföra och analysera bolånegivarnas olika villkor. En av de viktigaste faktorerna är att hitta den bästa räntan. Traditionellt sett har storbankerna haft de högsta räntorna. Detta är dock något som kunden själv kan påverka. En del är nämligen inte medvetna om att man kontinuerligt kan förhandla om sin ränta. Många bolåneförmedlare kan hjälpa dig att hitta den bästa räntan. Många förmedlare har även matnyttig information på sina webbsidor som hjälper kunderna att förbättra sin förhandlingsposition. En kreditupplysning är ett krav för att kunna söka ett bolån. Som kund måste man därför ha en hög kreditvärdighet, alternativt en stor del av den slutgiltiga köpesumman (även om detta inte alltid är tillräckligt för att få låna). Att tänka på är också att olika långivare ofta har olika villkor. Även inom det här området kan bolåneförmedlaren hjälpa dig att sondera terrängen. Vissa långivare kräver nämligen att man, utöver kontantinsatsen, ska ha ett fastarbete med en solid lön. I anslutning till detta är kravet ofta att man ska vara två personer som står på lånet. Det är av den här anledningen bra ifall man har en partner som man söker lån med. I annat fall kan det bli aktuellt med en borgenär. En borgenär är huvudsakligen en närstående person som går i borgen för att låntagaren har tillräckligt med tillgångar för att betala av lånet. Borgenären kan alltså själv bli betalningsskyldig. Bolåneförmedlaren kan även i det här fallet hjälpa kunden att förstå hur lånet fungerar. De är nämligen angelägna om att kunden ska få de bästa förutsättningar för att få sitt lån accepterat, eftersom deras inkomst är provisionsbaserad.

Låneförmedling av privatlån

Det finns fler långivare som tillhandahåller privatlån än bolån. Anledningen till detta kan ofta relateras till det omfattande förarbetet som sker vid bolån. Långivaren måste alltså i de allra flesta fallen ta fler faktorer i beaktande vid bolån. En låneförmedlare har mycket att tillföra även för de lån som inte berör bostad. De kan i första hand hjälpa dig att sondera terrängen. Den här tjänsten är extra viktig för dessa lån med tanke på det stora antalet långivare. Beroende på vilket lån du ska söker kan din kreditvärdighet vara viktig. Det är i vilket fall bra om du har en god ekonomisk historik, eftersom du då har fler alternativ att välja mellan. Har du en dålig kreditvärdighet kan du emellertid fortfarande ha stor nytta av låneförmedlaren. De kan nämligen hjälpa dig att förstå olika begrepp relaterade till låg kreditvärdighet, exempelvis lån utan säkerhet. Har du dragit på dig betalningsanmärkningar finns det alltså fortfarande möjligheter att ta ett privatlån. Du bör dock vara medveten om att du i det här fallet riskerar att få en hög ränta och uppläggningsavgift. Låneförmedlarens sökfunktion kan visa dig, beroende på din ekonomiska situation och valda kriterier, vilka lån du kan ansöka om. Du kan sedan gå vidare till den långivare som passar dig bäst för att ansöka om ett lån. Det är viktigt att ha i åtanke att inte alla långivare är beredda att ge dig ett låneerbjudande, trots att du uppfyller deras ansökningskrav. Många låneförmedlare ger dig dock möjligheten att ansöka om flera lån samtidigt. Du kan med andra ord få låneerbjudande av andra aktörer som kan vara likvärdiga ditt förstaval. Avslutningsvis bör det tilläggas att du alltid på egen hand bör läsa igenom det slutgiltiga kontraktet och göra en slutgiltig granskning av långivaren. Tänk även på att du inte har någon skyldighet att acceptera ett låneerbjudande.