Nyheter

Hur svenskarnas bolån påverkas av Coronaviruset

0

Riksbanken har beslutat att låta styrräntan ligga kvar på noll procent men diskuterar samtidigt möjliga räntehöjningar i framtiden. Detta leder till att den fasta räntan i dagsläget ligger lägre än den rörliga, något som är mycket ovanligt. Detta har skett på grund av att Sveriges banker inte tror att styrräntan kommer höjas på lång tid och väljer därför att hålla den rörliga räntan ovanför den fasta. Många hushåll funderar därmed på att binda sin ränta för att få en längre kostnad på sitt boende. Frågan är om detta är ekonomiskt fördelaktigt för de flesta eller om den fria räntan förväntas fortsätta vara det billigare alternativet i det långa loppet.

Riksbanken fattar beslut om reporäntan

Riksbanken gick nyligen ut och redovisade sitt beslut om huruvida reporäntan ändras eller inte. Beslutet blev att lämna räntan oförändrad tillsvidare, på noll procent. Stefan Ingves, Sveriges riksbankchef, motiverar beskedet genom att påpeka att den minskade efterfrågan beror på samhällsrestriktioner och oro för smitta. En räntesänkning skulle innebära att man återigen placerade räntan på minus 0,5 procent sedan man höjt denna i december. Vad man istället verkar prioritera för att underlätta påfrestningar i samhällsekonomin är att stödköpa statsobligationer, bostadsobligationer och företagscertifikat. Hittills har riksbanken handlat för cirka 67 miljarder i form av stödköp under april månad och SEB:s räntestrateg Lina Fransson tror att stödköpsprogrammet kan dubblas från 300 till 600 miljarder i år. Hon menar att riksbanken försöker förebygga att räntan för hushåll höjs och att man därför vill fortsätta köpa bostadsobligationer. En höjd ränta för hushåll skulle innebära att fler privatpersoner, trots det slopade amorteringskravet, skulle få svårt att hantera utgifterna för sin bostad.

Läsplatta visar grafer

Delade åsikter kring riksbankens beslut

Enligt SEB äger riksbanken omkring 53 procent av den totala summan av statsobligationer. En ökning i budgeten för inköp av sådana obligationer skulle höja denna siffra ytterligare samtidigt som inköpen av bostadsobligationer förmodligen kommer fortsätta öka. Hittills har riksbanken köpt denna typ av obligationer i fem år. Vår förra vice riksbankschef Karolina Ekholm är kritisk till denna typ av köp från riksbanken och menar att det kan leda till negativa konsekvenser för privatpersoner i framtiden. Hon varnar till exempel för att utkomsten av riksbankens inköp kan visa sig leda till förluster ekonomiskt och att det då är det skattebetalarna som tvingas stå för kostnaderna.

När en centralbank genomför köp av företagscertifikat och obligationer tar de på sig ett ansvar för värden med hög risk. Om det visar sig att värdena går ner står skattebetalarna för de skulder som uppstår. Karolina Ekholm påpekar också att dessa inköp gör att riksbankens beslut direkt kan avgöra hur krediter fördelas i ekonomin. Enligt en enkät från SEB får riksbanken emellertid positivt stöd för sin hantering av det ekonomiska läget.

Räntan kan höjas i framtiden

I SEB:s enkät tycker majoriteten av marknadsaktörerna att riskbanken gjort tillräckligt i dagsläget för att stabilisera den krisande ekonomin. Man anser ett den generella påverkan som banken haft på det ekonomiska läget har varit positiv och än så länge underlättar de ekonomiska svårigheter som marknadsaktörerna står inför. Men hur det blir i framtiden är det ingen som vet i nuläget. Även om resultatet hittills varit positivt enligt många kan läget förändras inom en snar framtid. Stefan Ingves öppnar för en rad olika åtgärder som kan vidtas då han försäkrar om att riksbanken kommer ”göra vad som krävs”. Detta innebär en eventuell sänkning av styrräntan till minus 0,5 procent, något som riksbanken också diskuterat som en ytterligare åtgärd i framtiden.

I nuläget målar man från riksbankens håll upp två olika scenarion för den närmaste framtiden. Ett scenario innebär att svenskt BNP fortsätter falla med cirka 9,7 procent och svensk arbetslöshet ökar med 10,1 procent under 2020. I ett sådant läge verkar myndigheten luta åt att försöka stimulera marknaden och öka efterfrågan med en sänkt styrränta. I det andra scenariot faller svenskt BNP med endast 6,9 procent och arbetslösheten stannar på omkring 9 procent.

Börskurser

Hur räntan kan påverka dig

Räntan beräknas ligga lågt ett tag framöver och det talas om att sänka den ytterligare i framtiden. Claudia Wörmann, boendeekonom hos SBAB, anser dock att det fortfarande är viktigt som bolånetagare att hålla koll på marknaden och vara förberedd på en eventuell räntehöjning. Hon uppmanar hushåll att granska sin ekonomi och försöka fastslå hur hög ränta man klarar samtidigt som övriga utgifter inte berörs. Det är även viktigt att hålla sig uppdaterad på nya eventuella beslut kring räntan och ha i åtanke att en räntehöjning påverkar olika hushåll på olika sätt.

Många hushåll funderar i dagsläget på att binda sin ränta för att inte riskera en alltför försämrad ekonomi i framtiden. Eftersom ingen vet hur världsläget eller den svenska ekonomin kommer utvecklas känner många att det skulle kännas tryggare att binda sin ränta för att inte riskera högre utgifter om den höjs i framtiden. Det som är speciellt med situationen i dagsläget är att den bundna räntas ligger lägre än den fria.

Bör man binda sin ränta eller inte?

Att den bundna räntan är lägre än den rörliga hör definitivt till ovanligheterna och är en stark indikation på att bankerna inte tror att styrräntan kommer höjas under en tid framöver. Detta berättar Patrick Siegbahn som är rådgivare på Småspararguiden. Gällande frågan om man bör binda sin ränta eller låta den förbli rörlig finns det emellertid inget klart svar på.

Experter verkar mana till att man ser över sin ekonomi och räknar på vad man tjänar mest på. Något som är viktigt att tänka på är att man efter bindningstiden på en bunden ränta inte är skyddad mot högre räntor och att detta är något man bör ha med i sin beräkning. Även psykologiska faktorer är värda att ta med, vad man känner sig tryggast med, påpekar också Claudia Wörmann.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lookyse/xn--alltomboln-95a.com/wp-content/themes/the-next-mag/inc/libs/tnm_core.php on line 746

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lookyse/xn--alltomboln-95a.com/wp-content/themes/the-next-mag/inc/libs/tnm_core.php on line 746

Bolånetagare undantas amorteringsplikten till följd av coronapandemin

Previous article

Bolåneräntans roll för den privata ekonomin under coronakrisen

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Nyheter