förhandla

Det aktuella ränteläget kan ha en stor påverkan på din privatekonomi. Har du exempelvis en rörlig ränta tar du en större risk med ditt lån. Historiskt sett har man dock tjänat på att ha en rörlig ränta.

Ränteförhandling för ditt bolån

Det finns ett antal olika faktorer att ta i beaktande för att minska risken med höga räntor. Det första man bör göra är att genomföra en analys, där man bland annat jämför långivare. Det kan nämligen finnas mycket pengar att spara. Den listade räntan, d.v.s. den nivån som en bank marknadsför, är sällan definitiv. Man kan i de allra flesta fallen förhandla och få en ränterabatt. För att lyckas med detta bör man dock ha en god privatekonomi.

Bankerna är mer tillmötesgående om man har mycket tillgångar eller en hög lön. Bankerna värderar också hur du spenderar dina pengar. Du kan exempelvis ha en låg lön och lite tillgångar, samtidigt som du disponerar dina pengar på ett adekvat sätt. Detta kan man göra genom att visa att man varje månad sparar en stor del av sina fickpengar. Det är också viktigt att kunna visa att man inte har betalningsanmärkningar eller att man inte har misskött sin ekonomi. Har man en dålig ekonomi och en dålig ekonomisk historia finns det dock fortfarande chanser till att få en duglig ränta.

Fråga hos flera aktörer

Man får inte glömma att lånemarknaden är stor och att bankerna tjänar mycket pengar på sina kunder genom låneverksamheten. Som låntagare kan man således nästan alltid ställa olika banker och långivare mot varandra. Låt oss säga att du uppfyller kraven för ett lån hos fem olika långivare. Du kan i ett nästa steg kontakta var och en av dessa för att presentera vilka villkor du fått av respektive bank. I ett sista skede bör du göra en analys av din ekonomi och se hur mycket du som mest kan betala varje månad (amortering och lån).

Lever du med en hård ekonomisk budget kan en fast ränta vara att föredra, då du i sådant fall inte riskerar att få en räntehöjning under avtalsperioden. Har du dock lite ekonomiskt utrymme, där du kan dra in på olika saker från månad till månad, bör du välja en rörlig ränta. Som jag tidigare nämnt har detta varit mest fördelaktigt ur ett historiskt perspektiv. Värt att tillägga är även att vi under en lång period i Sverige haft en låg reporänta. Riksbanken har till och med under långa perioder på 2010-talet tillämpat en minusränta. Det är därför osannolikt (men inte omöjligt) att räntan skulle chockhöjas med flera procentenheter. Skulle du som lånekund inneha en rörlig ränta, samtidigt du börjar se att räntan börjar öka, kan du försöka binda din nivå.

Slutligen bör det nämnas att du som kund alltid bör ha lite koll på reporäntan. Det är nämligen den räntan som sätter standarden för bankernas nivå. Är din ränta hög samtidigt som reporäntan är låg, är detta ett tecken på att du har valt en bank med dåliga villkor.