Nyheter

Bolåneräntans roll för den privata ekonomin under coronakrisen

0

Bolånet påverkar i hög grad människors privatekonomi och det finns således en hel del att vinna på att se över sitt bolån. I spåren av coronautbrottet har mångas privatekonomi blivit ansträngd och det finns en allmän oro i samhället om hur pandemin ska utvecklas. Ingen vet hur länge smittspridningen kommer att fortgå eller vilka framtida konsekvenser det kommer ha på ekonomin. Detta kan vara stressande för många och väcker en del frågor rörande sin egen ekonomi inklusive amortering och ränta på sitt bolån. Med tanke på det osäkra läget anser sparekonomer att det är ett ypperligt tillfälle att kontakta sin bank för att förhandla om räntevillkoren för sitt bolån. En ny möjlighet som kommit för att tackla coronakrisen är amorteringslättnader för bolånet. Nedan finns rekommendationer och information om hur man kan hantera sitt bolån i rådande situation.

Miniräknare och pengar

Tillfällig amorteringsfrihet skapar nya ekonomiska möjligheter

För att underlätta hushållens skuldsituation har Finansinspektionen gjort det möjligt för banker att tillfälligt erbjuda sina bolånekunder amorteringsfrihet. Undantaget av amorteringsplikten gäller till och med juni 2021. Det är bankernas ansvar att göra en individuell bedömning av varje inkommen ansökan, men Finansinspektionen uppmanar dem att vara generösa i sin bedömning. Den som förlorat inkomst till följd av coronapandemin är berättigad att ansöka om amorteringsfrihet. Det kan till exempel vara om en eller flera personer i hushållet har blivit tillfälligt permitterad, varslad eller uppsagd på grund av den kraftiga nedgången i svensk ekonomi som orsakats av coronautbrottet. Observera att amorteringsfriheten inte påverkar räntan på bolånet. Räntan kommer fortfarande att finnas kvar och måste betalas in till banken som vanligt. Den som beviljas amorteringsfrihet kan spara flera tusenlappar i månaden och själv välja hur pengarna ska användas. Det ger ett gyllene tillfälle att förbättra sin privatekonomi på andra sätt.

Sparekonomer rekommenderar bolånetagare att ansöka om amorteringsfrihet för att få loss pengar till andra sparformer. Den som har konsumtionslån kan till exempel utnyttja pengarna till att betala av på dessa lån, eftersom de i regel är mycket dyrare i jämförelse med ett bolån. En annan idé är att lägga pengarna på fonder som på sikt kan ge en bättre värdeökning i jämförelse med vanliga sparkonton. Amorteringsfriheten ger också hushållen ett ypperligt tillfälle att bygga upp en buffert. För att kunna finansiera oväntade kostnader rekommenderas en buffert på minst två månadslöner. Bufferten är ett bra ekonomiskt skyddsnät som ökar hushållets ekonomiska motståndskraft.

Klocka och mynt

Rörlig eller bunden ränta under coronakrisen

Eftersom amorteringsfriheten inte påverkar bolånets ränta är det ett bra tillfälle att kontakta sin bank för att förhandla om räntebeloppet. Det är bland det bästa man som privatperson i dagsläget kan göra för sin privatekonomi. En förutsättning för att kunna förhandla om bolåneräntan är att den är rörlig. Den som bundit ränta på sitt bolån måste vänta tills bindningstiden gått ut innan det går att göra en liknande förhandling. Genom att vara ihärdig och kontakta flera banker ökar chanserna att få räntesänkning. Flexibilitet och en vilja att byta bank är nödvändigt för att kunna nappa på det bästa ränteerbjudandet. Om förhandlingen lyckas och banken sänker bolåneränta gäller erbjudandet i regel under en begränsad tid. Kom därför ihåg att notera i kalendern när erbjudandet går ut och det är dags för omförhandling.

För den som är ny bolånetagare eller den som snart ska förnya sitt avtal kan det vara svårt att veta om en rörlig eller bunden ränta är bäst. Den bundna räntan är för tillfället nästan lika låg som den rörliga, men det stryper möjligheten till omförhandling längre fram i tiden. Det finns dock tillfällen då det är klokare att välja en bunden ränta. Det gäller främst den som känner stor oro över sitt bolån. Om oron påverkar en i det dagliga livet kan buden ränta skapa sinnesro och frigöra energi som kan utnyttjas på annat. Ett annat tillfälle att binda räntan är om bolånetagaren är säker på att denne inte kommer att flytta under bindningstiden. En eventuell flytt skulle nämligen innebära extra kostnader för att ersätta banken för återstående räntekostnader, så skallad ränteskillnadsersättning. En negativ aspekt av att binda räntan är att det inte går att dra nytta av eventuella räntesänkningar. Om Riksbanken anser det vara rätt verktyg för att hantera coronakrisen och stimulera ekonomin kommer det inte de med bunden ränta till gagn.

Framtidsutsikter för ränteläget i Sverige

Det ekonomiska läge som coronakrisen gett upphov till är mycket unikt. Det är svårt att sia om hur stor omfattning det kommer att få för svensk ekonomi och hur det kommer att påverka enskilda bolånetagare. För den med rörlig ränta är det av intresse att ränteläget inte skenar iväg, eftersom det automatiskt leder till ökade kostnader för hushållet. Det kan därför vara lugnande att känna till att sparekonomerna förutspår fortsatt låga räntor framöver. Deras prognoser grundar sig bland annat på vilken nivå Riksbanken väljer att lägga styrräntan. Bolånen påverkas nämligen i hög grad av styrränta, vilket är den ränta som Riksbanken tar ut när de lånar ut pengar till bankerna. Om styrräntan höjs ökar även räntan på bolånen. Trots tider av oro för hur coronakrisen ska påverka svensk ekonomi har styrräntan legat på samma nivå sedan början av året. Riksbanken signalerar att de kommer att göra allt som krävs för att hålla den stabil. För bolånetagare är Riksbankens agerande betryggande eftersom det minskar risken för höjda bolåneräntor och räntekostnader.

Även om svensk ekonomi befinner sig i en turbulent tid kan det vara lugnande att veta att det går att göra något för att förbättra sin privatekonomi även i tider av ovisshet. Coronakrisen har medfört många frågetecken, men tack vare tillfällig amorteringsfrihet och förhandling av bolåneräntan går det att påverka sin situation. Detta är de två främsta verktygen att ta till för att lätta de ekonomiska påfrestningar coronapandemin innebär för hushållet och privatekonomin.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lookyse/xn--alltomboln-95a.com/wp-content/themes/the-next-mag/inc/libs/tnm_core.php on line 746

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lookyse/xn--alltomboln-95a.com/wp-content/themes/the-next-mag/inc/libs/tnm_core.php on line 746

Hur svenskarnas bolån påverkas av Coronaviruset

Previous article

Hur de slopade amorteringskraven har påverkat bolånemarknaden

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Nyheter