ränta-amortering

Bostadspriserna och enskilda hushålls samt privatpersoners skuldsättning har ökat drastiskt i Sverige det senaste decenniet, varför också Finansinspektionen lade fram ett förslag om skärpta amorteringskrav. De nya reglerna trädde i kraft den 1 mars 2018 och gäller för alla privatpersoner som tecknat eller kommer att teckna nya bolån efter det.

Amorteringsregler

De amorteringsregler som numera är gällande utgår från flera olika punkter, bland annat från hur stort lånet är i relation till bostadens värde samt hur stora inkomster den enskilda låntagaren har varje år. Har man ett bolån som uppgår till 70 % av bostadens värde skall man amortera minst två procent årligen, medan ett bolån som är mellan 50 – 70 % av bostadens värde behöver amorteras med en procent.

För bostadsköpare som ingår ett låneavtal gäller även att man enligt lag är tvungen att amortera ytterligare en procent om lånets storlek uppgår till mer än 4,5 gånger ens årsinkomst. Har man däremot ett bolån som uppgår till som mest 50 % av bostadens värde finns det inga lagstadgade krav på att man behöver amortera, även om det är något Finansinspektion alltid rekommenderar att man gör för att i det långa loppet kunna minska den summa man betalar i ränta varje månad.

Från början var tanken med de nya lånekraven ett försök till att reglera de ständigt ökande bostadspriserna i Sverige, främst i storstäderna, men införandet har också stött på många motstånd då aktörer inom bostadssektorn, däribland Riksbyggen, anser att det utesluter alla förstagångsköpare och unga bolånetagare från bostadsmarknaden. Om de regler som finns i dag kommer fortgå framöver är därmed också oklart eftersom beslutsfattarna är varse om de problem som de nya kraven har gett upphov till.

ränta-amortering
Har man råd? Att kalkylera och räkna ingår i köpprocessen.

 

Säkra amorteringskraven

Som bostadsägare finns det alltid en del saker man bör göra för att säkerställa att man klarar av sina amorteringar. Det är bra att göra kalkyler över förväntade månadskostnader innan man köper ett hem, men de nya amorteringskraven kan också göra det svårt att avgöra vad det är man behöver betala varje månad. Det är alltid att rekommendera att kontakta flertalet långivare för att dels se vilket erbjudande de kan ge, och dels vilken annuitet det låneerbjudandet skulle komma med. Kort sagt kan man säga att ju lägre ränta man blir erbjuden för sitt bolån, desto mindre summa kommer man även betala varje månad till kreditinstitutet eller banken man har tecknat sitt lån hos.

När man kommer under de olika gränserna för hur stora amorteringar som bör ske går det också att justera hur stort belopp man betalar av varje månad, något som görs genom att man tar kontakt med den eller de som handlägger ens bolån. När långivarna avgör om de vill bevilja ett bolån utgår de ofta från att det skall finnas ett rörelseutrymme i ens månatliga budget samt för eventuella ränteförhöjningar, varför det också är bra att påvisa en stadig inkomst samt att man, vid de tillfällen man har övriga lån, även tar med dem i sina egna ekonomikalkyler.